Södra FiberLänken

Det har inkommit några förfrågningar om fakturan från Lycksele kommun eftersom det tydligen från kommunen har utgått inkassokrav. Efter kontakt med Gustaf Axelsson, Lycksele kommun, säger han att de som inte fått svetsat och dosorna installerade i fastigheterna och erhållit dessa krav ska omedelbart kontakta honom på 0950-166 94 eller 070-651 30 46 eller mail gustaf.axelsson@lycksele.se så ska han kontakta ekonomiavdelningen. De som däremot har fått svetsat bör betala fakturan eftersom sista arbetena kommer att vara avklarade under kommande vecka, både fastighetssvetsningarna och allt i noden. Detta innebär att det efter vecka 9 kommer att vara klart för anslutningar gentemot leverantör och där är vi i förhandlingar om att få till ett så bra pris som möjligt.

Meny
Örträsk