1800-talet1808-1810
Nybygget Aborrtjärnsliden anläggs

1849
Kyrkan i Örträsk byggs

1852
Första bebyggelsen på Björkliden. Jon Qvarnström från Orsa, född 1813, flyttade
hit med hustru Stina Catharina Ersdotter, född 1813, och deras fem barn

1858
Prästgården i Örträsk timras färdig

1862
Skolan på Östra byggs

1869
Första poststationen öppnas

1872
Prästgården i Örträsk äntligen färdigbyggd

1880-1889
Storskiftet skapade det nuvarande Örträsk

1880-1890
Skola byggs i Långsele

1887
Håknäsboden öppnar

1890
Bolagsboa startar

1895
Första telefonlinjen till Örträsk

Meny
Örträsk