Örträskbygdens Intresse- och Hembygdsförening verksamhetsåret 2018:

 • Ordförande:
  Matilda Inemyr
  073-526 24 14
  matilda.inemyr@hotmail.com

  Vice ordförande:
  Reidar Lindberg
  Sekreterare:
  Rebecka Lejonbalk
  Kassör:
  Charlotta Öhrman
  Övriga ledamöter:
  Cia Landström
  Ewa Stuge
  Lena Lagedahl