Här finns alla plus- och bankgironummer till föreningar i Örträskområdet.

Kom ihåg att skriva in ert namn och adress i samband med inbetalningarna.

Långsele Intresseförening
bankgiro 515-6336
Avgift: 100:- för familj/hushåll, 50:- för enskilda medlemmar

Vargträsk hembygdsmuseum
plusgiro 26 19 17 – 9
Avgift: 50:- för alla

Vargträsk Intresseförening
plusgiro 637 97 72 – 4
Avgift: Familj 200:-, enskild medlem 125:-

Örträskbygdens Intresse- och Hembygdsförening
bankgiro 5374-3753
Avgift: Upp till och med 17 år 20:-, från 18 år och uppåt 150:-

Örträsk Sportklubb
plusgiro 11 56 33-0
Avgift: Familj 50:-, enskild medlem 25:-

Gymmet
bankgiro: 478-8329
För deltagande på gymmet krävs medlemskap i Örträsk Sportklubb

Sportfiskeklubben i Örträskbygden SPÖ
Bankgiro 172-4665

Avgift: 100:- per person, men personer upp till och med 15 år betalar 50:-. Verksamhetsår 1 juli till 30 juni.

Möjligheten finns att för 200:- ytterligare erhålla medlemskap i SPÖ Tävling, en grupp som tillåter deltagande i tävlingar som DM och SM

Skriv namn, adress, e-postadress och telefonnummer på inbetalningen

För att kontakta SPÖ finns nu en mailadress: spo@ortrask.se

Fakturor till SPÖ adresseras till: Elsebeth Wälivaara, Karlavägen 2, 922 95 Granö

 

Kom ihåg att skriva in ert namn och adress i samband med inbetalningarna.

Om ni saknar någon förening eller hittar något fel – meddela mig så korrigerar jag. ake@runnman.se