Är det någon som gamla klasskort liggande i någon låda så lånar jag dem gärna och skannar in för att kunna lägga ut här på sidan.

Försöker lägga korten i tidsordning men det kan ibland uppstå tveksamhetr hos mig eftersom klasskort kan tas både på hösten och våren i samma klass men då blir det olika årtal. Försöker gå på kännedom om personerna, men om någon hittar några fel så tar jag tacksamt emot korrigeringar. Ni får naturligtvis även meddela om ni känner igen någon person som inte är namngiven. Skicka justeringar till ake@runnman.se

 


Skolfoto från 1919 tagit på bron vid den äldre skolan i Örträsk

Läraren G A Lundkvist med sina elever födda 1905 – 06 

Övre rad från vänster;  Adina Jonsson ( utifällan ), Nina Jonsson ( utifällan ), Hulda Karlsson ( utifällan ), Svea Johansson ( innibyn ), Valborg Alice Nyström ( utifällan )

 Nedre rad från vänster: Inga Larsson ( innabyn ), Torsten Johansson ( på fälla ), Hanna Jonsson ( utifällan ), Erik Öhrman ( innabyn ) Alfons Eriksson ( på fälla )
Insänt av Mats Gustafsson

Mats kommer med en korrigering:
Vill göra en korrigering beträffande skolkortet från 1919 där den namngivne längst ner till höger inte är Alfons Eriksson utan Per Albert Persson (Utifälla) enligt nya uppgifter. Född 1906 och en äldre bror till Gustaf Adolf Persson och även en kusin till Alex Andersson, Fårberget.

 

 

Jubileumskort

Avgångsklass 7 år 1959
Avgångsklass 7 år 1959

Stående från vänster: Kyrkoherde Oskar Lundgren, Carl-Ove Jaede, Malte Forsman, Roland Gidlund, Stig Lundberg, Bertil Jakobsson, Stefan Brännström, Daniel Lundmark, Stellan Stensson, Nils Karlsson och klassföreståndare Sigvard Karlsson.
Mellanraden från vänster: Sonja Alperud, Sonja Englund, Agneta Höglund, Monika Svalberg, Birgitta Jonsson, Gun-Britt Persson, Siv Långström, Irene Alperud, Rakel Johansson och Asta Eriksson.
Sittande längst fram från vänster: Halvard Sandström, Hans Jonsson, Leif Alperud och Gunno Johansson.
Maj-Britt Lindström saknas på bilden.

50-års jubileum fredag den 10 juli 2009
Avgångsklass 7 år 1959

Stående från vänster: Gun-Britt Persson, Carl-Ove Jaede, Nils Karlsson, Stellan Stensson, Irene Alperud–Karlsson, Monika Svalberg-Nygren, Leif Alperud och Bertil Jakobsson.
Sittande från vänster: Rakel Johansson–Edvinsson, Birgitta Jonsson–Magnusson, Hans Jonsson och Agneta Höglund.
Asta Eriksson saknas på bilden.

Bilden tagen 1989
Bilden tagen 1989

Övre raden: Bo Sundvall, Astrid Ankarström, David Söder, Hans Gustafsson, Johnny Jonsson, Tore-Ivar Nyström och Ove Edefors.
Undre raden: Doris Hedlund, Gudrun Söder, Inger Öhrman, Mary Wahlberg, Irene Persson, Ulla Edén och Sonja Torstensson.


Elever vid Örträsk skola 1895

Elever vid Örträsk skola 1895
Elever vid Örträsk skola 1895
Folkskolläraren hette Wiklund och småskollärarinnan Hulda Andersson
Nr 5. Jonas Oskar Nyman, nr 20. Agnes Näslund, nr 16. Edit Strömgren, bröderna Örestigs mor (gift med Per Persson), Klara Perssons bror, nr 30. Elma Rehnman (dotter till handlanden Rehnman), nr 34. (i randig klänning), Klara Persson (med tiden blev hon fotograf), nr 36.(t.h.) Emmy Hellgren (gift med Johan Königsson, V. Örträsk), nr 39. och 40., systrarna Hedvig och Hilma Jonsson (Hilma blev lärarinna för klasserna 3 och 4 i samma skola), och nr 53, deras bror, Albert Jonsson, nr 57. Amanda Sjölund, (gift med Helmer Strandberg), nr 63. Nils Viktor Königsson. Lärarna bör vara nr 69 och 70.

 


Kortet taget i början på 1900
Kortet taget i början på 1900
Namnen är okända

Kortet taget i början på 1900
Kortet taget i början på 1900
Namnen är okända

Elever vid Örträsk skola 1906

 

 

Elever vid Örträsk skola 1906
Elever vid Örträsk skola 1906
Lärarna Augusta Königsson och G. A. Lundqvist
1. Agas Strömgren, 2. Erik Karlsson, 3. Evert Nyström, 4. Anton Gustafsson, 5. Anders Hellgren, 6. Gotthard Larsson, 7. Ragnar Ekehjälm, 8. Konrad Olsson, 9. Axel Näslund, 10. Hildur Nilsson, 11. Eufemia Gustafsson, 12. Henny Söder, 13. Olga Höglund, 14. Svea Jakobsson, 15. Adele Norrman, 16. Anselm Lycksell, 17. (?) Forsgren, 18. Agda Jonsson, 19. Ingeborg Lundberg, 20. Gerda Johansson, 21. Elin Dahlgren, 22. Ingeborg Söder, 23. Hanna Gustafsson, 24. Jenda Karlsson, 25. Helga Jonsson, 26. Emmy Karlsson, 27. Edvin Söder, 28. Lars Höglund, 29. Otto Karlsson, 30. Gustav Jonsson, 31. Torsten Öhrman, 32. (?) Forsgren, 33. Gottner Jacobsson, 34. Ossian Ankarström, 35. Konrad Königsson, 36. Karuda Karlsson, 37. Hjalmar Johansson, 38. Henfrid Nyström, 39. J.O.Jonsson, 40. Henfrid Lundberg, 41. Ottar Skarin, 42. Anselm Näslund, 43. Edvin Gustafsson, 44. Ferdinand Olsson, 45. Torsten Öhrman, 46. Ester Söder, 47. Betty Näslund, 48. Ottilia Eriksson, 49. Sanna Vahlberg, 50. Evert Lundberg, 51. Gotthard Jakobsson, 52. Harald Olsson, 53. Fritiof Jakobsson, 54. Evert Gustafsson, 55. Gunnar Königsson, 56. Mia Svensson, 57. Adele Näslund, 58. Velma Karlsson, 59. Hanna Johansson, 60. Nanna Hedin, 61. Sanna Karlsson, 62. Klara Jonsson, 63. Hildegard Königsson, 64. Ida Viklund, 65. Gustav Jakobsson, 66. Ester Lundberg, 67. Edvard Jakobsson, 68. Albin Karlsson, 69. Signe Granström, 70. Hilda Näslund, 71. Emelia Lundberg, 72. Selma Eriksson, 73. Vendla Karlsson, 74. Frida Larsson.
Eftersom det finns 72 barn på fotot, kan nr 17 och nr 32, Forsgren med (?) vara fel, de kanske inte finns med.

Kortet är taget 1948 eller 1949
Kortet är taget 1948 eller 1949
Stående från vänster: Åke Abrahamsson, slöjdlärare Albin Bergström, Ivan Wennberg, Kjell Andersson, Harry Andersson, John Haraldsson, Ivan Karlsson, David Olofsson och Daniel Lindberg.
Sittande från vänster: Tage Vesterlind, Herman Larsson, Arne Axelsson, Göte Edvinsson och John Paul Andersson
Kortet visar klass 1-2 i Örträsk 1949
Kortet visar klass 1-2 i Örträsk 1949
Lärarinnan hette Thea Jonsson.
Bakre rad från vänster: Karl-Gerhard Larsson (1), Karl Gustav Karlsson (2), Palmer Söder (2), Margareta Öman (2), Kristina Hellgren (2), Elly Larsson (2), Marianne Eriksson (?), Ingemar Larsson (1), Björn Egervall (1), Stig Jonsson (1)
Mellanrad: Margot Andersson (2), Mirjam Lindberg (2), Ella Gustavsson (1), Lilli Ann Lindström (1), Kerstin Königsson (1), Gunilla Bergström (1), Gerd Eriksson (?), Lilian Lycksell (1) och Grethel Jansson (1)
Främre rad: Josef Andersson (1), Evald Hellgren (1), Sivert Nyström (1), Eugen Arvidsson (1) samt Bernt Göransson (1)
Klasskort från Örträsk skola 1949, klasserna 5 - 6 - 7
Klasskort från Örträsk skola 1949, klasserna 5 – 6 – 7
Stående från vänster: John-Paul Andersson, Tor Torstensson, Kjell Andersson, Dan Johnsson, Roland Håkansson, Harry Andersson, folkskollärare Gunnar Egerwall, Ruben Königsson, Mårten Johansson, Joel Andersson, Ivan Gustafsson, Karl-Johan Persson, Lars Jälmbrant
Sittande från vänster: Vivianne Andersson, Karin Öhman, Sonja Efraimsson, Elly Öhman, Ingrid Näslund, Harriet Strandberg, Inga Johansson, Mirjam Höglund, Märta Söder, Sigrid Nilsson, Gertrud Söder
Sittande längst fram från vänster: Anna-Lisa Gustafsson, Gurli Karlsson, Anita Jonsson, Kalle Hedlund, Karl-Axel Karlsson, Kjell-Erik Hedlund, David Winter, Gunnel Hallin, Vivan Karlsson, Märta Norrman
Saknas på bilden gör David Olovsson

Klass 1 i Örträsk skola 1954
Klass 1 i Örträsk skola 1954
Fröken Ingeborg Andersson
Bakre raden: Leif Lindberg, Arne Hällgren, Lars Öhrman, Rune Ekeskog, Yngve Karlsson
Främre raden: Gun-Britt Olofsson, Anders Jonsson, Viveca Karlsson, Kristina Smeds, Annie Larsson, Anna-Märta Nygren

Klass 2 i Örträsk skola 1955
Klass 2 i Örträsk skola 1955
Bakre raden: Yngve Karlsson, fröken Ingeborg Andersson, Lars Öhrman, Anders Jonsson, Rune Ekeskog, Leif Lindberg
Främre raden: Annie Larsson, Gun-Britt Olofsson, Elvy Königsson, Viveca Karlsson, Kristina Smeds, Anna-Märta Nygren, Monica Göransson

Kortet visar klass 2 i Västra Örträsk skola 1956.
Kortet visar klass 2 i Västra Örträsk skola 1956.
Lärarinnan hette Ulla Gunnarsson
Fr v i bakre raden: Ingemar Bergström, Eva Stensson, Göran Norell, Anette Norberg, Gun-Britt Karlsson, Kristina Gustavsson, Kent Westerberg, Klas Jakobsson.
Fr v i främre raden: Tomas Vennberg, Kennet Ottosson, Karin Olofsson, Karl-Runar Alperud, Britta Torstensson, Rolf Lundberg, Frank Vennberg, Ulla Persson, Elisabet Lundström, Lars Edlund

 

Klass 3 i Örträsk skola 1956
Klass 3 i Örträsk skola 1956
Längst bak: Lars Öhrman, Anders Jonsson, Leif Lindberg
Mittenraden: Annie Larsson, fröken Ingeborg Andersson, Elvy Königsson, Gun-Britt Olofsson, Kristina Smeds, Viveca Karlsson, Monica Göransson, Anna-Märta Nygren
Främre raden: Yngve Karlsson, Rune Ekeskog, Arne Hällgren

 

Klass 4 i Örträsk skola 1957
Klass 4 i Örträsk skola 1957
Fröken Edit Andersson

Klass 5 och 6 i Örträsk skola 1958
Klass 5 och 6 i Örträsk skola 1958
Läraren Felix Edén

 

Avgångsklass 7 år 1959
Avgångsklass 7 år 1959
Stående från vänster: Kyrkoherde Oskar Lundgren, Carl-Ove Jaede, Malte Forsman, Roland Gidlund, Stig Lundberg, Bertil Jakobsson, Stefan Brännström, Daniel Lundmark, Stellan Stensson, Nils Karlsson och klassföreståndare Sigvard Karlsson.
Mellanraden från vänster: Sonja Alperud, Sonja Englund, Agneta Höglund, Monika Svalberg, Birgitta Jonsson, Gun-Britt Persson, Siv Långström, Irene Alperud, Rakel Johansson och Asta Eriksson.
Sittande längst fram från vänster: Halvard Sandström, Hans Jonsson, Leif Alperud och Gunno Johansson.
Maj-Britt Lindström saknas på bilden.

 

Klass 1 i Örträsk skola 1967
Klass 1 i Örträsk skola 1967
Fröken Elna Andersson
Pojkar: Gunder Thorén, Göran Lindberg, Martin Wahlberg, Bo-Rune Falström, Jan Gustavsson, Hans Öredahl, Sven-Erik Hjalmarsson
Flickor: Märta Dahlgren, Marianne Öhrman, Ulla-Maj Näslund, Lena Sigurdsson, Gudrun Wennberg, Ingela Andersson, Kerstin Dahlgren, Agneta Axelsson
Klass 2 i Örträsk skola 1968

Klass 2 i Örträsk skola 1968
Fröken Elna Andersson
Pojkar: Gunder Thorén, Göran Lindberg, Martin Wahlberg, Bo-Rune Falström, Jan Gustavsson, Hans Öredahl, Sven-Erik Hjalmarsson
Flickor: Märta Dahlgren, Marianne Öhrman, Ulla-Maj Näslund, Lena Sigurdsson, Gudrun Wennberg, Ingela Andersson, Kerstin Dahlgren, Agneta Axelsson