Osorterade vykort

Nya Järnvägsbron öfver Öre älf. Förlag: Reinhold Hjortsbergs Pappershandel, Umeå. Ocirkulerat. Ägare: Åke Runnman. 9×14

Var är kortet taget?
Vykortet är stämplat i Nordmaling den 8 augusti 1908, och avsändaren skriver Lögd. Nordm d. 8.8-08 så sannolikheten att det är från Nordmalingstrakten kan vara hög.
Kan någon säga lite mer exakt varifrån motivet är hämtat så meddela mig via mail eller 070-282 00 02


FELTRYCK