Kontaktuppgifter till Anna Ingvarsdotter

Jag är diakon och tjänstgör i Örträsk. Den som önskar kan kontakta mig för samtal/besök på tid vi kommer överens om.

Anna Ingvarsdotter

Diakon, Lycksele församling

Telefon: 0950-276 63 (automatisk vidarekoppling)

Internt kortnr: 7663

Storgatan 51

921 32 Lycksele

www.svenskakyrkan.se/lycksele

 

Örträsk Kyrka

Präster som arbetat i Örträsk