0711logga

VÄLKOMMEN ATT HYRA FÖRENINGENS LOKALER ELLER BESÖKA VÅRT VACKRA HEMBYGDSOMRÅDE

Dalgården
Du kan välja att hyra för ett eller två dygn eller för enstaka sammankomster.
Servering, och med ev. guidning och underhållning, kan anordnas om så önskas vid gruppbesök.
När vi håller öppet för servering och besök kan man tidigast disponera lokalen från kl. 16.00.
Om du hyr för två dygn ex:16.00 dagen före festdagen till 16.00 dagen efter festen.
Kostnad: 2 000 kr.

Om du hyr för ett dygn ex:16.00 festdagen till 16.00 dagen efter.
Kostnad: 1 000 kr.

Om du hyr för enstaka sammankomst under dag eller kvällstid.
Kostnad: 500 kr per tillfälle.

Logen
Kostnad: 500 kr per tillfälle.

Om man vill disponera köket enbart t.ex. i kombination med hyra av logen tillkommer.
Kostnad: 300 kr per tillfälle.

Bagarstugan
Kostnad: 50 kr per tillfälle.


Hyresvillkor:
Som hyresgäst ansvarar Du helt för städning både ute och inne. Vi förväntar oss också att våra ordningsföreskrifter respekteras när det gäller sopsortering mm.

Husvagnar och husbilar får plats på vår rymliga parkering utanför inhägnaden men vi tillhandahåller inte strömuttag.

Hyra: Fakturering sker i efterhand av föreningens kassör och betalas in på bankgiro 5374-3753

För ytterligare upplysningar kontakta Matilda Inemyr, 073-526 24 14 matilda.inemyr@hotmail.com