1900-talet1900-1902
Öreälvsbron byggs i övre ändan av sjön

1902
Erik Karlsson bygger på Höglunda

1902
IOGT startar en loge, 3008 Ankaret

1910
Skolan byggs på Västra

1911-1912
Nya skolan i Långsele

1915 cirka
Tjurföreningen bildas i Örträsk

1915
Örträsk ömsesidiga hästförsäkringsbolag bildas

1917
Örträsk Belysningsförening bildas

1921
Hushållningssällskapet börjar i Örträsk

1922
Skolan i Vargträsk färdig

1924
Lantbrevbärarlinje mellan Långsele och Örträsk. Arvid Andersson skötte frakten
med motorcykel till 1934

1924
Föreningen Skogs och Flottning bildas

1925
Första radioapparaten i Örträsk fanns hos Verner Emanuelsson

1926
Vägen till Höglunda blir klar

1926
Postbussarna börjar synas efter vägarna

1927
Den värsta vårfloden

1927
Bilturlinjen mellan Örträsk och Umeå startar

1928
Rikstelefon till Örträsk

1929
Busslinjen mellan Lycksele och Örträsk startar

1929
Nya skolan i Skarda byggs

1933
Kooperativa föreningen startar i Örträsk

1933
Vägbygget Örträsk – Sundö – Skurträsk startas

1935
Gotthards biograf öppnar

1935-1937
Vägen till Vargträsk byggs

1938
En poststation öppnas på Västra Örträsk och läggs ner 1969

1939
Konditori Ritz öppnar

1952
Äldreboendet Öregården tas i bruk

1952
Nya Långselevägen var klar

1952-1954
Öråbron rivs och ersätts med en ny

1953
Örelångsele Idrottsförening (ÖLIF) bildas den 13 december

1954
Sista tjärdalen på Långseleskogen brändes den 5 september

1955
Nya skolan på Västra är färdig

1958
Gatlyse i Långsele

1959
Bron i södra delen av Örträsksjön byggs

1960
Skolan på Östra byggs till

1962
Länsskolnämnden bifaller ansökningar från Sorsele, Nordmaling, Sävar och
Bjurholm—Örträsk att from läsåret 1962/63 övergå till enhetsskola.

1964
Gotthards biograf stänger

1964
Konditori Ritz stänger

1965
Nya posthuset invigs

1966
Sista timmerkörningen med häst. Gustav Norberg var den siste drivaren med hästen
som dragare.

1967
Automatiseringen av telefonsystemet genomfördes, byaväxlarna försvann

1968
Öreälvsloppet har premiär den 30 mars

1968
Den stora branden

1970
Örträsk gamla kommun gick upp i Lycksele kommun vid årsskiftet 1970/71

1972
Skogsarbetarna fick fria motorsågar och arbetsredskap

1977
Sista flottningen i Öreälven

1991
Belysningsföreningen upphör efter 73 år den 13 maj detta år

 

Meny
Örträsk