Avtackad ordförande

posted in: Jakt, Västra VVO | 0

140615ordf

Efter 17 år i styrelsen för Västra Örträsk ViltVårdsOmråde lämnar Göran Norell sitt ordförandeskap.

Han har genom sitt engagemang bidragit till god ordning och struktur. Vi tackar Göran för dessa år. Vi välkomnar John Königsson som ny ordförande.

//Västra Örträsk VVO