Örträsk Fiskevårdsområde


Bild från Vargåhedtjärn
Bild från Vargåhedtjärn

Fiske – några tips

Öreälven
Nedströms Storforsen finns utmärkta fiskeplatser för öring och harr. Längre ner där älven är lugnare och vidare innan utloppet i Örträsksjön finns gott om gädda och abborre.

Storsandsjön
En stor sjö med klart vatten och gott om sik, gädda och abborre. Med bil åker man via (östra) Örträsk in på vägen mot Vindeln. Efter några kilometer finns en mindre träbyggnad på höger sida, där svänger man höger.

Vargåhedtjärn
En vacker lättillgänglig tjärn/sjö med rastplatser och vindskydd. Här finns inplanterad röding och öring. Kör in Tällvattsvägen skyltad Vargåhedtjärn snett
emot ICA-affären i Västra Örträsk. Kör ca 2 km, sväng höger efter bron, skyltat Vargåhedtjärn. Efter ca 1 km, nedanför åsen, ligger tjärnen på vänster hand. Bilen parkeras uppe på tallheden.

Trehörningen
Från väg 597 går en mindre bilväg. Parkera bilen efter 1,8 km och följ gångstigen de sista 170 metrarna till tjärnen, där det finns inplanterad röding och öring.

Fiskekort
Fiskekort erfordras och kan köpas på ett flertal skyltade ställen. Exempelvis hos Örträsk Livs,  Örträsk, Karl-Göran Svalberg, Örträsk och hos Rolf Wahlberg, Örträsk.

Vargån
Fiske i Vargån kan ge öring, harr, gädda och abborre. Fiskekort köps i Vargträsk på skyltade ställen.

Storsupanträsket
Här finns gädda och abborre. Fiskekort köps på skyltade ställen i Vargträsk.

Rödingträsket
Här kan fiske ge enartsöring. Rödingträsket ligger mellan Vargträsk och Baksjöliden. Fiskekort köps i Baksjöliden på skyltade ställen.

Meny
Örträsk