Lappskattelanden kring Örträsk

posted in: Historia | 0

0413gudrun

Författaren Gudrun Norstedt berättade den 11 april på Pärlan i Örträsk om sin bok ”Lappskattelanden på Geddas karta”. Ett fyrtiotal intresserade hade mött upp för att lyssna på en mycket intressant föreläsning.

Under hösten startades en studiecirkel i Studieförbundet Vuxenskolans regi kring ”Örträskbygdens finnkolonisation” som har rönt stort intresse. Ett drygt tiotal deltagare har under några måndagskvällar under vintern samlats på den gamla skolan i Örträsk och botaniserat bland böcker, kartor och förteckningar över bosättningar i Örträskområdet.

En del i denna forskning kring hur Örträsk och dess omgivningar befolkades blev denna föreläsning av Gudrun Norstedt. Hon har tidigare gett ut boken ”Lapplandsgränsen mellan Ångermanland, Västerbotten och Åsele lappmark” som också tar upp företeelser i Örträsk närhet, gränsen mellan Lappland och Ångermanland.

Gudrun Norstedt berättade hur hon hittade en karta ritad av lantmätaren Jonas Gedda, som tillsammans med notarien Anders Holm, på uppdrag av dåvarande landshövdingen i Västerbotten Johan Graan gjort en vandring under några månader och omkring 120 mil i Västerbotten för att söka utröna var det fanns lämpliga bosättningsplatser för nybyggare. Detta skedde under 1671.

Efter en allmän översikt över hela Västerbotten koncentrerade hon sig på det lappskatteland som först hette Mårdbergets lappskatteland och som senare bytte namn till Örträsk lappskatteland. En underhållande resa genom lappskattelandet med förklaringar till många namn och beskrivningar över vilka personer som bodde i området. Det ställdes många frågor av de intresserade åhörarna som fick tydliga svar av författaren.

Under en kortare paus mitt i föreläsningen serverades kaffe och smörgås av Ann-Gerd Wahlberg.

Under kvällen fanns också möjligheten att inköpa båda Gudruns böcker och att föreläsningen uppskattades var ingen tvekan om när man hörde de entusiastiska applåderna som blev avslutningen på en mycket intressant kväll av en mycket engagerad och kunnig föreläsare.