Några bilder från midsommaraftonen

Foto: Elsebeth Wälivaara

Meny
Örträsk