Södra FiberLänken

posted in: Södra FiberLänken | 0

Med anledning av fakturan för anslutningsavgiften på 6250 kronor från Lycksele kommun har ett otal frågor och funderingar inkommit.

Jag har varit i kontakt med kommunens konsumentvägledare och fått klart besked – man ska aldrig betala i förskott för en vara eftersom man i det läget inte har något påtryckningsmedel gentemot leverantören. Det man kan göra för att slippa betala just nu är att skicka en kopia av fakturan till avsändaren, Lycksele kommun, Rolf Eriksson, och bestrida fakturan. Ordet bestrida måste finnas med i motiveringen för att det ska vara riktigt.

Exempelvis: Jag bestrider denna faktura eftersom jag ännu inte fått någon anslutning.

När man har fått sin anslutning levererad måste fakturan betalas direkt alternativt på förfallodagen om anslutning hinner ske innan detta datum. Både anslutningen och fakturan är ju knutna till en fastighet/person och det kommer förmodligen att skilja tidsmässigt när vi får våra respektive anslutningar. Om man inte bestrider fakturan måste man betala senast förfallodagen, oavsett man fått anslutning eller inte, detta eftersom kommunen inte behöver skicka ut någon påminnelse utan kan skicka fakturan direkt till inkasso.

Förslagsvis skickar man bestridandet via mail och begär både leveranskvitto och läskvitto så man vet att mailet kommit fram. Det går naturligtvis även att skicka via posten som rek eller lämna in personligt till kommunen, men kom då ihåg att begära kvittens på det inlämnade.