Sportfiskeklubb bildad i Örträskbygden

Sportfiskeklubben i Örträskbygden (SPÖ) har sett dagens ljus.

Föreningarna i byarna Långsele, Vargträsk och Örträsk samarbetar sedan tidigare kring pimpeltävlingar och siktar i framtiden på ett SM-arrangemang.
– För att formalisera befintliga tävlingar, men också för att utveckla verksamheten så har vi bildat denna klubb, berättar ordförande Gunnar Eriksson om klubben som har tävlingsarrangemang och ungdomsverksamhet som två grundpelare.

Storfiskar´n i Örträskbygden har arrangerats sedan 2006 och det med pimpeltävlingar tre lördagar på raken i nämnda tre byar.
– Vi fortsätter självklart med det och har redan vissa funderingar framme vid 2015-års tioårsjubileum, berättar tävlingsledningens Sverker Jonsson, Jan Östen Sölvebrand och Rolf Wahlberg.
Pimpeltävlingsarrangörerna i Örträskbygden nöjer sig dock inte med det.
– Vi har en del andra idéer och uppslag och har därför organiserat oss och bildat denna klubb som nu också är med i Sveriges Sportfiske- och Fiskevårdsförbund (allmänt benämnt Sportfiskarna), berättar Elsebeth Wälivaara, som är kassör i nybildade SPÖ, som Sportfiskeklubben i Örträskbygden förkortas.
Bland annat finns förhoppningar om att i framtiden få arrangera ett SM i pimpelfiske.
– Vi har ansökt om detta och det med Lycksele kommun som samarbetspartner, berättar Gunnar Eriksson. Vi har haft en mycket positiv dialog med kommunen sedan i fjol och är nu överens om tagen kring denna ansökan.
Om och i så fall när det kan bli aktuellt står i dag skrivet i stjärnorna.
– Vi har absolut ingen brådska, säger Åke Runnman, informationsansvarig i SPÖ.
Det finns även andra tävlingstankar på framtidens agenda.
– Varför skulle vi inte kunna ha gäddfisketävlingar, metartävlingar och specifika ungdomstävlingar här i bygden, menar Rolf Wahlberg och Kenneth Edlund. Vi har många idéer, nu gäller det bara att sortera begreppen och förverkliga detta allt eftersom, vi ska dock självklart inte gapa över allt detta samtidigt.
Det enda som hittills är klart är att SPÖ ansökt om att få arrangera SM i pimpelfiske vilket brukar locka någonstans kring 700 till 800 deltagare till två dagars tävlande.
– Något som självklart skulle vara positivt på många sätt och vis för vår bygd, men också för hela Lycksele kommun, säger Gunnar Eriksson och fortsätter:
– Viktigt kring vårt klubb-bildande är också att poängtera att vi inte på något sätt ska konkurrera med andra föreningar, organisationer och verksamheter i bygden. Vi tror tvärtom att vi ska kunna bidra till hela bygdens utveckling genom att vara aktiva och samarbeta med andra intressenter.
Organisatoriskt har SPÖ en interimstyrelse (se nedan), men också en stab på 20-talet personer från byarna Långsele, Vargträsk och Örträsk.
– Denna stab och våra redan befintliga pimpeltävlingar är en stabil grund till vår nya klubb, avrundar Gunnar Eriksson.

Interimstyrelse (fram till årsmötet 130820): Gunnar Eriksson, ordförande, Elsebeth Wälivaara, kassör, Jan Östen Sölvebrand, sekreterare, Kenneth Edlund, Åke Runnman och Rolf Wahlberg.

SONY DSC

Några av alla funktionärer som hållit i pimpeltävlandet och även varit med i samband med bildandet av SPÖ

Meny
Örträsk