Ordförande Gunnar Eriksson
Kassör Elsebeth Wälivaara
Sekreterare Jan Östen Sölvebrand
Elina Båtsman
Åke Runnman
Kenneth Edlund
Rolf Wahlberg
Johan Båtsman

Revisorer
Anders Söderlund och Christer Johansson.

Valberedning
Karl-Göran Svalberg, Sverker Jonsson och Håkan Eleblad.
Karl-Göran Svalberg är sammankallande.