Styrelse


Ordförande: Kenneth Edlund
Sekreterare: Ewa Stuge
Kassör: Jan Bergmark
Övriga styrelseledamöter: Jan-Östen Sölvebrandt, Tor-Leif Söderlund och Martin Axelsson.
Medlemsavg oförändrad (barn tom 14 år gratis).
Meny
Örträsk