Långsele intresseförening styrelse 2016

Ingrid Gustafsson

Ann-Charlotte Gustafsson

Ethel Gustafsson

Sigrid Norberg

Martin Axelsson

Asta Eriksson  

Stig Barrestål  

ordf 

vice ordf

kassör

sekr

070-555 02 17

070-332 90 61

070-680 98 57

070-247 36 26

070-223 76 50

072-533 10 45

070-620 78 95