Långsele intresseförening styrelse 2018

Ingrid Gustafsson

Ethel Gustafsson

Ann-Charlotte Gustafsson

Sigrid Norberg

David Jonsson

Elina Båtsman

Kjell-Åke Båtsman 

ordf 

 

070-555 02 17