Upprustning av kyrkan

0617-718
Den gamla träkyrkan skall åter bli skönast i byn för klokheten har fått råda.
Då kan man i Frödings anda dikta,
Örträsk kyrka står och lyser
som en bondbrud, grann och ny.

Hans Gustafsson

Meny
Örträsk