Västra VVO

MEDDELANDE TILL MARKÄGARE INOM VÄSTRA ÖRTRÄSK VILTVÅRDSOMRÅDE

Markförändringar måste rapporteras till styrelsens kassör för att korrekta markägarutdelningar skall kunna ske.

Detta sker via mail eller telefon till kassör Anna Börjesson

Mail: annaborjesson81@hotmail.com, Telefon: 070-333 06 64

Jaktlag

  • Gunnar Nygrens jaktlag
  • Michael Pihlgrens jaktlag Michael Pihlgrens jaktlag
  • Mats Jonssons jaktlag
   Fotoägare: Karl-Henrik Nilsson
  • Roger Edvinssons jaktlag
   Fotoägare: Roger Åström
Foto: Fredrik Thorén
Meny
Örträsk