Fyra årsmöten i Långsele

LÅNGSELE

I Långsele har man så här års fyra årsmöten samtidigt. Anledningen är att de flesta bybor och hemvändare är med i alla fyra föreningarna. Långsele Intresseförening, ÖreLångsele Fiskevårdsområde, ÖreLångsele IF och Långsele bysamfällighet. Det har blivit tradition att man så här års samlas och har alla årsmöten samtidigt. Det mesta av verksamheterna i alla föreningarna kretsar kring och i byastugan. Efter mötena samlades man och åt middag med godbit och kaffe. I år fick deltagarna också se ett avsnitt av en film som visades på den stora bildskärmen i samlingssalen som monterats in i höst. Ordföranden Ingrid Gustafsson överlämnade blommor och tackade avgående styrelseledamöterna Stig Barrestål och Åsa Eriksson. Ett presentkort fick Jonna Gustafsson, en aktiv och duktig ungdom som gärna hjälper till.

Söndagen den 28 januari var det dags för mötena där både vuxna och barn var med. Under det gångna året har Långsele fått uppkoppling av bredband. Ny vattenledning har grävts och inkopplats i byastugan. Videoprojektor, stor filmduk och högtalare har monterats in i byastugan. Nästa projekt handlar om värmen i byastugan där ett av förslagen är att ordna med jordvärme. Stig Barrestål fick i uppdrag att skaffa in kostnadsförslag och arbetsplan. Fiskevårdsföreningen har närmast Storfiskaren den 18 mars på programmet samt att plantera ut fisk i tjärnarna. Dagkort säljs för de som vill fiska i Rörtjärn. Idrottsföreningen fortsätter med att aktivera barn och ungdom i idrottsaktiviteter, och fortsätter med att bygga ut lekplatsen på skolgården. Bysamfälligheten har som sin huvudsakliga uppgift att samarbeta med övriga föreningar i byn.

Vid mötet valdes följande:
Intresseföreningen: ordförande Ingrid Gustafsson, Ann-Charlotte Gustafsson, Sigrid Norberg, nyval av Elina Båtsman, Kjell-Åke Båtsman, och David Jonsson.

ÖreLångsele Fiskevårdsområde: ordförande David Jonsson, Kenneth Edlund, Kjell-Åke Båtsman, Elina Båtsman och kvar till nästa år Johan Båtsman, Sverker Jonsson, Lars-Anders Gustafsson.

ÖreLångsele IF: ordförande Kenneth Edlund, Martin Axelsson, Ann-Charlotte Gustafsson, Sigrid Norberg och Sverker Jonsson.

Långsele bysamfällighet: byålderman Nils-Olof Fransson, Lars-Anders Gustafsson, Göte Norberg och Martin Axelsson.

MARTIN AXELSSON

Skriv en kommentar