Information från SPÖ

Sportfiskeklubben i Örträskbygden

ÅRSMÖTE(N)
Kommande torsdag 23/8 kl 18.30 på Pärlan, Örträsk, är det som bekant årsmöte såväl för SPÖ som för SPÖ tävling.

Dagordning bifogas

Det är som vanligt oerhört uppskattat och värdefullt om vår årsmötesträff blir en välbesökt historia.
Välkommen!

ÖPPET SPÖ-MÖTE
I bilagan hittar du anteckningarna från föregående öppna SPÖ-möte torsdag 9/8.
Efter årsmötet är då nästa öppna SPÖ-möte inplanerat till torsdag 4 oktober 18.30 Pärlan.

MEDLEMSAVGIFT
Om du inte redan erlagt din medlemsavgift för innevarande tämligen färska verksamhetsår 180701-190630 så är det hög tid att göra det.
Vuxenavgiften i SPÖ är som bekant 100 kronor och om du även vill vara med i tävlingsklubben totalt 300 kronor.
Använd Swish 123 3515 871 eller bankgiro 172-4665.
Det vore även tacksamt om du kunde hjälpa till att värva fler stödjande/aktiva medlemmar.

Styrelsen

Skriv en kommentar