Information inför årets jakt 2016/2017

Information inför årets jakt 2016/2017

Kontouppgifter: Bankgiro SHB 791-9475 eller SWISH 123 449 0330

Avgifter för jakträttsbevis, jaktgästbevis och småviltsjakt.

Årskort älg och småvilt 250 kronor. Dagkort 100 kronor. Bäver 50 kr.

Ungdomar upp till 25 år jagar gratis.

Tilldelning älgjakt

Tilldelningen är som i fjol, 30 vuxna och fri kalvavskjutning. Den målstyrda jakten (tidigare benämnd avlysningsjakt) börjar även i år den 10 oktober. Samjakt sker efter allhelgonahelgen i samråd med jaktledarna från respektive lag.

Anmälan jakt

Sista anmälningsdag för att få jaga är den 20 augusti. Anmälan godkänns när betalning av anmälan finns på bankgiro 791-9475 samt att godkänt skjutintyg inkommit.  Information ang när skjutbanan är öppen kommer senare.

Försäljning jaktkort

Ewa Stuge kommer att sköta försäljning av jaktkort.

Ordningsfråga jakt

Det är viktigt att alla jägare som eldar efter vägar städar bort efter sig så att det under hösten/vintern inte är kvar eldstäder under snön som inte syns då man kommer med bilen.

Val av styrelse inom Östra Örträsk VVO.

Ordförande Mikael Jonsson

Sekreterare Siv Örestig

Kassör Lars Örtengren

Ledamot Anders Dahlgren

Gunnar Astergren och Sven-Erik Hjalmarsson

Suppleanter Pontus Jonsson och Jan Engström

Skriv en kommentar