Information om ”Projekt vandringsled”

Angående projektet Vandringsled runt Örträsksjön:

Vi har tidigare ansökt sk. LONA- bidrag som skulle användas till röjning, broar, spångar mm.

Vi har nu fått besked om hur budgeten som riksdagen antog i höstas kommer att påverka LONA-bidraget. Effekten blir att vi i dagsläget inte kommer beviljas något LONA- bidrag.

Vi är dock hoppfulla! Problem är till för att lösas! Det finns andra medel att söka och arbetet är redan i full gång med att hitta alternativa vägar för att nå vårat mål! 💪

Skriv en kommentar