Månadens kyrkomiljö

Länsstyrelsen i Västerbotten har en fin presentation av Örträsk kyrka.

MÅNADENS KYRKOMILJÖ: Örträsk kyrka
I den sydligaste delen av Lycksele kommun ligger byn Örträsk, vackert beläget vid en sjö och omgiven av ett kuperat skogs- och jordbrukslandskap. I omgivningarna finns flertalet lämningar från förhistorisk tid, men byns moderna historia tar sin början 1678, när de första nybyggarna kom vandrande hit från Finland. De hette Hilduinen och slog sig ner på den plats där Örträsks hembygdsområde ligger idag.
Med tiden växte byn, vilket tillsammans med det 6 mil långa avståndet till sockenkyrkan i Lycksele samt örträskbornas önskan att få bryta sig ur moderförsamlingen, ledde till byggandet av en egen kyrka. Den stod klar 1849, men Örträsk blev inte egen församling förrän 1887. Under en period var det också en av landets minsta kommuner. Sedan 1995 ingår Örträsk återigen i Lycksele församling.
Örträsk kyrka ritades av arkitekten Axel Almfeldt vid Överintendentsämbetet i Stockholm – den myndighet som hade överinseende över allt kyrkobyggande i landet på den tiden. Almfeldt hade tidigare bland annat gjort ritningar till kyrkorna i Sävar (nedbrunnen 1932) och Vilhelmina. Men till skillnad från dessa har Örträsk kyrka fått behålla desto mer av sitt ursprungliga utseende och är tack vare det en av stiftets mest välbevarade nyklassicistiska kyrkor. Det byggdes oerhört många kyrkor i landet under denna period, men få har förändrats så lite och är därmed lika representativa för stilen som Örträsk kyrka.
Byggnaden är uppförd i trä, men med avsikten att efterlikna en stenkyrka eftersom det ansågs finare. Man kan verkligen beundra slutresultatet, och än mer vid tanken på att arbetet genomfördes ideellt och utan någon ersättning av endast 28 lappmarksbönder som levde under knappa förhållanden. Vid tiden för bygget hade ramsågar börjat användas vid kusten, men här vet vi att allt timmer handbilades.
Invändigt imponerar inte minst det högklassiga illusionsmåleriet, som utfördes av lyckselebördige målarmästaren Carl Erik Holmström vid kyrkans uppförande. Hans kassettmålningar i taket och arkitekturmotiv på korväggen har stor betydelse för upplevelsen av kyrkan. Som om inte det var nog är nästan all originalinredning också bevarad, liksom en del äldre föremål som kyrkan fick överta från moderförsamlingen. Örträsk kyrka är inget mindre än en nyklassicistisk pärla, väl värd att besöka.

Skriv en kommentar